Zapraszamy na dwie wystawy autorskie wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi: Rafała Dobruchowskiego i Przemysława Tomaszewskiego, które towarzyszą warsztatom organizowanym na ferie zimowe 2020 r..Dzięki tym ekspozycjom dzieci i młodzież zapoznają się z innymi niż typowe możliwościami wykorzystania papieru oraz dowiedzą się czym różni się sztuka użytkowa od “sztuki czystej”. Wszystkie wystawy w okresie ferii są bezpłatne dla zwiedzających.

dr Rafał Dobruchowski
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w latach 1988-1993. Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Form Przemysłowych PWSSP w 1993 roku. Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Aktywny uczestnik działań na rzecz popularyzacji designu pod egidą Akademickiego Centrum Designu przy ASP Łódź. Działalność projektowa w obszarze wzornictwa przemysłowego. Autor trwającego cyklu realizacji struktur użytkowych z tektury falistej pod wspólnym tytułem „Siedzieć za Grosze”, którego kolejną odsłoną jest wernisaż ,,Fala Tektury”.

Przemysław Rafał Tomaszewski
Urodzony w drugiej połowie XX wieku (1961). Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.
Od 1991 roku prowadzi zajęcia z projektowania wzorniczego komunikacji wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Równolegle para się „sztuką czystą” głównie rysunkiem oraz plakatem. Uczestnik wielu plenerów, akcji artystycznych (także jako ich inicjator), wystaw zbiorowych oraz indywidualnych.