Wstęp do Muzeum

bilet normalny – 4 zł., bilet ulgowy – 2 zł., bilet rodziny – 8 zł., w piątki – wstęp bezpłatny

Lekcje muzealne na terenie MMP (wt.-pt)

– dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży    – 2 zł. od osoby
– dla pozostałych    – 20 zł (do 10 uczestników) + 2 zł od każdej osoby pow. 10

Lekcje muzealne poza terenem MMP  dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży:

– na terenie Pabianic – 4 zł od osoby + koszty dojazdu osoby prowadzącej

– na terenie powiatu – 5 zł. od osoby + koszty dojazdu osoby prowadzącej