Dr Łukasz Grzejszczak opowie o roli jaką odgrywało jajko w kulturze kulinarnej, ale także w sztuce i obyczajowości. Omówione zostaną zarówno słynne jajka wykonywane przez firmę jubilerską Petera Carla Fabergé, jak też rodzaje zastawy stołowej służącej do podawania i jedzenia jajek na przełomie XIX i XX wieku. Przywołane zostaną także dawne przepisy kulinarne. 

Dr Łukasz Grzejszczak  to znany historyk sztuki, krytyk artystyczny, nauczyciel akademicki, muzealnik-kustosz dyplomowany, twórca i kurator wielu wystaw. Pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Łódzkiej – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, a także ceniony znawca i ekspert w zakresie dzieł sztuki.

Zainteresowania badawcze naszego prelegenta koncentrują się na malarstwie polskim przełomu XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem środowiska artystów łódzkich, historii grafiki i książki, wzornictwie artystycznym oraz modzie. Od kilkunastu lat prowadzi on także badania nad kulturą materialną i artystyczną w środowisku łódzkiego mieszczaństwa i burżuazji przełomu XIX i XX wieku.