Kolejny już sezon z rzędu Muzeum Miasta Pabianic bierze udział w monitoringu i ochronie środkowopolskiej populacji bielika. W tym roku kontrolujemy 7 rewirów tych drapieżników, jak zwykle głównie w północnej i centralnej części regionu łódzkiego. Choć bielik należy do gatunków zasadniczo osiadłych i można go obserwować cały rok, to właśnie w czerwcu odbywa się najistotniejsza część monitoringu – kontrola orlich gniazd i określanie czy i ile młodych odchowały poszczególne pary. Ten sezon można określić jako raczej udany – w większości rewirów drapieżnikom udało się szczęśliwie odchować potomstwo. Przy okazji obserwacji bielików, zwłaszcza na ich żerowiskach, którymi są bogate w ptaki akweny i mokradła, napotkanych zostało kilku innych, rzadkich przedstawicieli awifauny. Były to głównie gatunki wodno-błotne, ale także ciekawe… sowy. Niektóre dokumentacyjne fotki z sezonu 2019 znajdują się poniżej (fot. T. Przybyliński).

Dorosły bielik sfotografowany na przedwiośniu 4 km(!) od siedziby MMP.

Dorosły bielik sfotografowany na przedwiośniu 4 km(!) od siedziby MMP.

Dorosły bielik na gnieździe z pisklętami.

Dorosły bielik na gnieździe z pisklętami.

Prawie lotny młody bielik jeszcze w gnieździe.

Prawie lotny młody bielik jeszcze w gnieździe.

Dorosły bielik.

Dorosły bielik.

Łabędzie nieme i para krzykliwych o zmierzchu. Przedwiośnie.

Łabędzie nieme i para krzykliwych o zmierzchu. Przedwiośnie.

Krwawodziób - dosyć rzadki gatunek brodźca.

Krwawodziób – dosyć rzadki gatunek brodźca.

Rybitwa białowąsa.

Rybitwa białowąsa.

Widoczek z uszatką błotną - bardzo rzadkim gatunkiem sowy.

Widoczek z uszatką błotną – bardzo rzadkim gatunkiem sowy.

Pójdźka - nieczęsty gatunek sowy.

Pójdźka – nieczęsty gatunek sowy.

Podróżniczek - nasz najładniejszy słowik.

Podróżniczek – nasz najładniejszy słowik.