08_Pomniki_architektury  13_Praca brama  04_Ludzie

Na wystawie “Tylko fotografie nie liczą się z czasem” prezentujemy zdjęcia z albumu profesora Roberta Rembielińskiego. Kolekcja przekazana została do Archiwum PAN przez córkę Roberta Rembielińskiego profesor Barbarę Kuźnicką oraz profesora Leszka Kuźnickiego. Fotografie pochodzą z pierwszej połowy XX wieku i prezentują widoki kilkunastu polskich miast: Łodzi, Sieradza, Łęczycy, Piotrkowa Trybunalskiego, Sulejowa, Lutomierska, Podgórzyc, Łagiewnik i Kalisza. Robert Rembieliński jest prawdopodobnie autorem niektórych zdjęć. Część fotografii właściciel albumu dokładnie wydatował, cześć podpisał nazwiskami autorów fotografii, niektóre jednak mają w opisie tylko nazwę miasta. Spośród ponad 500 pięknych zdjęć zgromadzonych w starym albumie scenarzystki — trzeba przyznać, że często z bólem serca — wybrały około 60 fotografii, które zrobiły na nich największe wrażenie i które na pewno zapadną na długo w serca i pamięć. Tytułem ekspozycji są słowa zaczerpnięte z przepięknego wiersza Jana Twardowskiego Stare fotografie:

Tylko fotografie nie liczą się z czasem
pokazują babcię jak chudą dziewczynkę
z wiosną na czerwonych gałęziach wikliny
jej piłkę przed pół wieku i wróble jak liście

Każda z tablic opatrzona jest cytatem, wprowadzającym w tematykę oraz uwydatniającym nastrój stworzony przez prezentowane na planszach stare fotografie. Cytaty zostały przez scenarzystki wybrane z literatury — prozy i poezji. Pożyczone zostały od wybitnych autorów, zarówno tych najstarszych, jak i współczesnych, np. od Carlosa Zafóna. Część sentencji to przysłowia polskie anonimowych autorów lub fragmenty utworów muzycznych współczesnych zespołów. Ekspozycję spinają dwie tablice poświęcone Robertowi i Rajmundowi Rembielińskim.

Plansza otwierająca wystawę poświęcona jest Robertowi Rembielińskiemu, łódzkiemu farmaceucie, historykowi farmacji, założycielowi i kierownikowi pierwszej w Polsce Katedry Historii Farmacji, autorowi ponad 70 prac z zakresu historii farmacji i medycyny, m.in. Historii farmacji, gorącemu patriocie, uczestnikowi walk o niepodległość Polski. Została ona zilustrowana zdjęciami, których użyczyła ze swojego prywatnego archiwum na potrzeby wystawy pani profesor Barbara Kuźnicka. Wystawę zamyka plansza poświęcona Rajmundowi Rembielińskiemu, działaczowi politycznemu i gospodarczemu, prawnikowi, uczestnikowi insurekcji kościuszkowskiej, uważanemu za twórcę przemysłowej Łodzi.

Autorką projektu plastycznego ekspozycji jest Maria Kaliszczuk-Donaj z poligraficzno-wydawniczej firmy AMALKER, a scenarzystkami Anita Chodkowska i Joanna Arvaniti.