img844„Konrad Knorowski. Malarstwo”– to tytuł nowej ekspozycji, którą od 8 marca 2013 roku prezentować będzie Muzeum Miasta Pabianic.
K. Knorowski jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, dyplom uzyskał w 1990 roku w pracowni prof. Tomasza Chojnackiego w dziedzinie grafiki warsztatowej – drzeworyt. Swoje umiejętności doskonalił m.in. podczas wyjazdu studyjnego do USA oraz podróży artystycznych do wielu krajów Europy. Prowadził samodzielną działalność gospodarczą w ramach firmy reklamowej.

Do twórczości w zakresie malarstwa powrócił w 2011 roku, kiedy zmienił zarówno priorytety, jak i tryb życia. Była to w pełni świadoma decyzja wynikająca z konieczności tworzenia, realizacji siebie poprzez sztukę. W związku z tym Knorowski traktuje malarstwo bardzo poważnie, stara się być szczery i uczciwy wobec swojej pracy. Źródłem jego inspiracji oraz fascynacji jest natura, z którą prowadzi intymny dialog, czerpie z niej energię, co próbuje wyartykułować poprzez swoją twórczość.
Artystycznej drodze Knorowskiego towarzyszą ukochane psy, które stały się m.in. tematem jego prac. Te żywiołowe i nieprzewidywalne modele przedstawiane są z ogromną pasją i empatią, jako niezaprzeczalnie inspirujący autora fenomen. Posługując się dobrym warsztatem malarskim potrafi stworzyć niezwykły klimat w swoich obrazach , który nie jest obojętny dla widza.