Muzeum Miasta Pabianic zaprasza do zwiedzania nowej ekspozycji etnograficznej przygotowanej ze zbiorów własnych pt. „Afryka. Tradycje i kultury”. Wystawa czynna jest od 12 lutego 2016 roku i można ją oglądać w siedzibie Muzeum przy Starym Rynku 2.

Na ekspozycji „Afryka. Tradycje i kultury” prezentujemy wybrane, najciekawsze artefakty z muzealnego zbioru. Zobaczyć można stroje obrzędowe i maski czarownika, które w kolekcjach muzealnych są rzadkością. Oprócz masek rytualnych, które należały do tajnych męskich stowarzyszeń, prezentujemy ciekawe rzeźby afrykańskie o znaczeniu magicznym, w tym m.in. fetysze płodności. Zaprezentowaliśmy unikatową, naznaczoną magiczną mocą tykwę do ceremonialnego picia wina palmowego oraz wykorzystywaną podczas obrzędów plemiennych fajkę z tykwy i kości zwierzęcych. Zobaczyć również można afrykańskie instrumenty muzyczne, biżuterię, sprzęty myśliwskie, przedmioty domowego użytku z drewna oraz gliny. W większości prezentowane obiekty datowane są na początek XX w. i głównie wywodzą się z terenów Afryki Subsaharyjskiej.  Do zbiorów pozyskane zostały dzięki darowiznom i zakupom.

Jedną z osób, która przyczyniła się do powstania afrykanistycznej kolekcji  był doktor Witold Eichler, który w  1946 roku na rzecz Muzeum przekazał ponad 170 zabytków z Afryki, w tym dwa stroje obrzędowe czarownika ludu Barotse z Zambii, datowane na 1925 r., insygnia władzy w postaci trzech siekierek tzw. rekad grupy etnicznej Maszona z Zimbabwe, ciekawe przykłady plastyki obrzędowej (maski i rzeźby figuralne), elementy wyposażenia wnętrz, ozdoby, itp. Przedmioty podarowane Muzeum przez Witolda Eichlera pochodzą głównie z terenów Zambii, Zimbabwe i Kongo.

W latach 1970 – 1972 zbiór afrykanistyczny powiększono o 47 eksponatów zakupionych od znanego kolekcjonera sztuki afrykańskiej dra Jerzego Jasieńskiego. Pozyskano wówczas rzeźby w stylu ujamaa, shetani, swobodnie stojące statuetki przodków, ludu Makonde z Tanzanii, słynącego z rzeźbiarskiego talentu. Wśród artefaktów, które trafiły w latach 70. XX w. do muzealnej  kolekcji  wyróżniają się ponadto odważniki do złota i złotego piasku wykonane techniką „traconego wosku” (lud Aszanti, Ghana) oraz bransolety – płacidła (tzw. manele) ludu Joruba z Nigerii, datowane na początek XX w.

Od 1973 roku afrykańska kolekcja nie powiększała się, uznano ją za zamkniętą. Jednak w listopadzie 2007 roku do pabianickiego Muzeum dotarła przesyłka z Niemiec zawierająca niezwykle cenne pod względem muzealnym obiekty datowane na początek

XX w. Kolejne partie eksponatów docierały do Muzeum Miasta Pabianic w następnych latach, aż do września 2014 roku. Darczyńcą okazał się Peter Majok,  miłośnik afrykańskiej kultury i kolekcjoner afrykańskiej sztuki. Wśród obiektów, które przekazał Muzeum znalazły się rzeźby o charakterze magicznym (fetysze, rzeźby kultowe, figurki przodków), maski obrzędowe, bransolety oraz wiele innych obiektów pochodzących głównie z terenów Kamerunu, Kongo, Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gabonu.  Ogółem Peter Majok podarował Muzeum 24 wysokiej klasy zabytki z dziedziny afrykańskiej sztuki, a także liczne zdjęcia, materiały i publikacje, które dotyczą poszczególnych obiektów oraz plemion, z których zabytki się wywodzą.

Na ekspozycji „Afryka. Tradycje i kultury” zaprezentowaliśmy artefakty różnych ludów afrykańskich, m.in. Aszanti, Akan, Barotse, Balozi, Balunda, Bakongo, Bamileke, Bangwa, Luba, Lega,  Fang, Makonde, Matabele, Makiszi, Maszona, Tonga i wielu innych, które obrazują różnorodność afrykańskiej kultury.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.