Czujecie już zbliżające się Boże Narodzenie? 🙂 Dookoła kolorowe dekoracje i świąteczna muzyka, zapraszamy więc najmłodszych do kreatywnych działań i udziału w naszym konkursie na muzealną kartkę bożonarodzeniową. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci na „Muzealną kartkę bożonarodzeniową”.

Czas trwania konkursu: 16.12.2021-02.01.2022 r.

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kartki świątecznej w dowolnej technice plastycznej z grafiką bożonarodzeniową i wybranymi motywami muzealnymi (budynkami muzeum: dworem, budynkiem poszkolnym, logo). Elementy te można dowolnie komponować.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia.

3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

Kategoria 1

Zadaniem uczestnika jest udostępnić na swoim profilu na Facebooku post konkursowy Muzeum Miasta Pabianic oraz umieścić zdjęcie pracy w jego komentarzu z formułą: „Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i go akceptuję”, do dnia 02.01.2022, do godz. 20.00. Do tego terminu (dnia i godziny) będą zliczone polubienia. W przypadku kiedy uczestnik nie ma swojego konta na Facebooku, warunki te może  spełnić w jego  imieniu osoba, która posiada profil prywatny na tym portalu.

Kategoria 2

Uczestnik lub osoba w jego umieniu np. rodzic/opiekun wysyła zdjęcie/skan kartki w formacie JPG z dopiskiem: „Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i go akceptuję”, na adres mailowy: edukacja@muzeum.pabianice.pl do dnia 02.01.2022, do godz. 20.00. W tytule wiadomości prosimy umieści dopisek „Muzealna kartka bożonarodzeniowa”.

4. Każde dziecko może wykonać tylko jedną pracę i wziąć udział tylko w jednej formie zgłoszenia kartki.

5. Kartkę należy opatrzeć imieniem i wiekiem autorki/autora.

6. Prace, które nie spełniają wszystkich punktów regulaminu będą dyskwalifikowane.

7. Nagrody zostaną przyznane 2 uczestnikom, których kartki zdobędą największą liczbę “like’ów” na muzealnym profilu Facebook oraz 2 uczestnikom wybranym przez Komisję Konkursową Muzeum Miasta Pabianic, których prace zostały wysłane na podany wyżej adres mailowy. 

8. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 05.01.2022 r. na  fanpage`u Muzeum oraz wysłane drogą mailową. 

9. Z chwilą nadesłania prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w ramach działań promocyjnych muzeum.

10. Udostępnienie i dodanie pracy w komentarzu lub wysłanie ich drogą elektroniczną na muzealny adres mailowy organizator uznaje za zaakceptowanie i spełnienie warunków regulaminu.

11. Nagrody będą do odbioru w siedzibie Muzeum Miasta Pabianic od dnia 07.01.2022 r.

12. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu i odbioru nagród udziela Justyna Ruszkiewicz: edukacja@muzeum.pabianice.pl, 42 215 39 82 wew. 24, 30.