Janusz Hejduk ¹, Sławomira Ruta ²
¹ Uniwersytet Łódzki, Zakład Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej ul. Banacha 1/3, 90-237 Łódź.
² Muzeum Miasta Pabianic Stary Rynek 1/2, 95-200 Pabianice.

The first bat studies in Pabianice town were done in 2004. Since then 10 bat species have been recorded (mentioned beneath). The most interesting were records of Northern bats (lactating female and juvenile male) and Leisler’s bat.

Badania chiropterofauny na terenie miasta Pabianic podjęto w latach 2004-2008. Dane pochodzą z odłowów prowadzonych w 2 parkach miejskich (Parku im. J. Słowackiego i Parku Wolności) oraz nasłuchów detektorowych, a także pojedynczych informacji o schronieniach letnich, zimowych i przypadkowo znajdowanych martwych osobnikach.
Łącznie (poza nasłuchami) zarejestrowano 57 nietoperzy z 10 gatunków: gacek brunatny Plecotus auritus i mroczek późny Eptesicus serotinus po 22,8%, nocek rudy Myotis daubentonii 17,5%, borowiec wielki Nyctalus noctula 12,3%, nocek duży Myotis myotis 10,5%, karlik większy Pipistrellus nathusii, mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii i gacek szary Plecotus austriacus po 3,5%, mopek Barbastella barbastellus i borowiaczek Nyctalus leisleri po 1,8%. W wynikach nasłuchów dominującą pozycję uzyskał nocek rudy – ponad 43%.
Uwagę zwraca obecność leśnego gatunku, rzadko spotykanego w miastach – mopka oraz 2 gatunków ujętych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt – mroczka pozłocistego i borowiaczka. Najciekawsze jest stwierdzenie mroczków pozłocistych: karmiącej samicy (w 2008 roku) oraz młodocianego samca (w 2006 roku). Jest to pośredni dowód na istnienie kolonii rozrodczej na terenie Pabianic. Poza mroczkiem pozłocistym pośrednio stwierdzono także rozród 6 innych gatunków nietoperzy.