Od wielu lat MMP uczestniczy, wspólnie z kilkoma innymi instytucjami, w badaniach i ochronie „łódzkiej” populacji bielika. Przełom czerwca i lipca to dla nas najistotniejsza część sezonu, kiedy odwiedzane są gniazda orłów i kontrolowany jest ich sukces lęgowy, czyli ustalana jest liczba młodych odchowanych przez poszczególne pary. W tym roku intensywne obserwacje prowadziliśmy w 6 rewirach tych majestatycznych ptaków. Większość monitorowanych gniazd znajdowała się w niemal niedostępnych, podmokłych lasach w pobliżu stawów i mokradeł. Przy okazji badań bielika udało się spotkać także kilka innych, rzadkich i efektownych gatunków ptaków. Poniżej 10 dokumentacyjnych zdjęć zrobionych w pierwszym półroczu 2018 r. (fot. T. Przybyliński).

Dorosły bielik.

Dorosły bielik.

Bielik przy gnieździe, marzec.

Bielik przy gnieździe, marzec.

"Bielikowa dżungla"

“Bielikowa dżungla”

Gniazdo zajmowane przez bieliki od jedenastu lat.

Gniazdo zajmowane przez bieliki od jedenastu lat.

Tegoroczny młody jeszcze w gnieździe.

Tegoroczny młody jeszcze w gnieździe.

Bielik z upolowaną rybą.

Bielik z upolowaną rybą.

Dorosły ptak.

Dorosły ptak.

Śpiewający samiec podróżniczka.

Śpiewający samiec podróżniczka.

Samiec wąsatki.

Samiec wąsatki.

Bocian czarny na żerowisku.

Bocian czarny na żerowisku.