Wydawnictwa muzealne

spotkanie
Spotkanie z archeologią – M. Jażdżewska, 1988 (z aneksem 2000).

Jest to przewodnik po stałej wystawie archeologicznej o takim samy tytule, prezentowanej aktualnie – w nieco zmienionej formie w porównaniu z wersją pierwotną – w Muzeum Miasta Pabianic.

Publikacja ta ma na celu zapoznanie ogółu społeczeństwa z najdawniejszymi dziejami kultury ludzkiej w rejonie środkowego i dolnego biegu rzeki Grabi oraz dolnej Widawki, wpadających do Warty. Zarys pradziejów został ukazany na szerszym tle, w powiązaniu z całością ziem polskich. Przewodnik przybliża czytelnikowi okres od epoki kamienia (paleolit, mezolit, neolit) przez epokę brązu, żelaza (okres halsztacki, lateński, wczesnorzymski) do XIII wieku.

Opisane zabytki pochodzą z miejscowości badanych przez Muzeum Miasta Pabianic (min. Siemiechów, Rychłocice, Przyrownica) i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

Ilość: stron 34, rycin 29, fotografii 15; oprawa miękka, format 20,5 cm × 20,5 cm, ISBN 83-01-08457-X.