1. „Pabianice naszych pradziadków. Architektura – surowce i style” – zajęcia warsztatowe poświęcone wybranym budowlom w Pabianicach. Uczestnicy dowiedzą się o sposobach budowania obiektów drewnianych i murowanych oraz stylach architektonicznych spotykanym w naszym mieście.

2. „ Polowanie o zmierzchu czyli kilka słów o naszych sowach ” – zajęcia poświęcone wspaniałym myśliwym jakimi są sowy w zakresie ich biologii oraz roli w kulturze człowieka.MUZEUM MIASTA PABIANIC

FERIE W MUZEUM 2013
AKCJA ZIMA

Dla grup zorganizowanych:

1. „Pabianice naszych pradziadków. Architektura – surowce i style”
Zajęcia warsztatowe poświęcone wybranym budowlom w Pabianicach. Uczestnicy dowiedzą się o sposobach budowania oraz poznają podstawowe cechy stylów spotykanych w architekturze naszego miasta. Na pamiątkę dobrej zabawy każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy dyplom.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór)
Czas trwania: ok. 1,5 godz.

2. 2. „Polowanie o zmierzchu czyli kilka słów o naszych sowach”
Zajęcia poświęcone są jednej z najbardziej interesujących grup naszych ptaków – sowom. Zwierzęta te fascynowały ludzi od wieków, często zajmując poczesne miejsce w ludowych zwyczajach i przesądach. Dla biologa sowy są jednak przede wszystkich wspaniałymi myśliwymi, doskonale przystosowanymi do warunków w jakich zdobywają pokarm. Do tego są to ptaki niezwykle pożyteczne z ludzkiego punktu widzenia oraz oddani rodzice, nie wahający się czasami w obronie młodych atakować nawet człowieka. Zajęcia składają się z prezentacji multimedialnej i zadania plastycznego – wykonania maski sowy.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór)
Czas trwania: ok. 1 godz.

Uwagi:
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Uczestnictwo w zajęciach tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu zajęć.
Grupy mogą liczyć maksymalnie 30 osób.
Informacja ogólna i umawianie zajęć”:
– „Pabianice naszych pradziadków…”: Ryszard Adamczyk, tel. /42/ 215-39-82 – „Dzikie Pabianice”: Tomasz Przybyliński, tel. /42/ 215-39-82.

Wystawy na czas ferii:

„Pozdrowienia z Pabianic. Miasto na starej pocztówce”; „Fauna Polski”; „W chłopskiej zagrodzie”; „Kowalstwo – ginący zawód”; „Symbol miasta. Oblicza dworu”; „Alkierz Jana Szulca”; „Henryk Debich – dyrygent, kompozytor, muzyk, pabianiczanin”; „Przyjaźnią malowane”.