Od wielu sezonów MMP bierze aktywny udział w monitoringu i ochronie bielików w województwie łódzkim. Czerwiec jest miesiącem, w którym kontroluje się gniazda aby sprawdzić czy poszczególnym parom udało się odchować młode. Tej wiosny przypadło nam skontrolowanie 7 rewirów tych ptaków, czyli ok. 1/4 stanowisk znanych w regionie. Orły odchowały młode w 6 gniazdach. Przy okazji wizyt  w terenie udało się spotkać i sfotografować inne, ciekawe i rzadkie gatunki ptaków (np. pójdźki, błotniaki łąkowe czy bociany czarne). Poniżej krótka fotorelacja z terenu (fot. T.Przybyliński).

W terenie...

W terenie… (fot. S. Lewandowski)

Młody, dwuletni bielik.

Młody, dwuletni bielik.

Podlot bielik w gnieździe na olszy.

Podlot bielik w gnieździe na olszy.

Dorosły bielik.

Dorosły bielik.

Dorosły bielik (przy prawej krawędzi zdjęcia) pilnujący gniazda i młodych.

Dorosły bielik (przy prawej krawędzi zdjęcia) pilnujący gniazda i młodych.

Bocian czarny polujący w płytkim rozlewisku.

Bocian czarny polujący w płytkim rozlewisku.

Dość rzadki drapieżnik - błotniak łąkowy, samiec.

Dość rzadki drapieżnik – błotniak łąkowy, samiec.

Pójdźka - bardzo rzadki gatunek sowy.

Pójdźka – bardzo rzadki gatunek sowy.