Kolejny już raz Muzeum Miasta Pabianic wzięło udział w czerwcowym monitoringu gniazd bielika w województwie łódzkim. W tym sezonie udało się odwiedzić 6 stanowisk tych ptaków, głównie w północnej części regionu. Jak co roku sprawdzaliśmy czy orłom udało się odchować pisklęta i ile ich było. Młode stwierdzono tylko w połowie kontrolowanych gniazd, co jest raczej kiepskim wynikiem. Przy okazji monitoringu bielika udało się za to zaobserwować kilka innych ciekawych i rzadkich w naszym województwie skrzydlatych drapieżników. Poniżej krótka fotorelacja z terenu (fot. T. Przybyliński).

Dorosły bielik

Dorosły bielik

Młody bielik w gnieździe, Dolina Bzury

Młody bielik w gnieździe, Dolina Bzury

Dorosły bielik

Dorosły bielik

Najefektowniejsze gniazdo bielików na obszarze Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska

Najefektowniejsze gniazdo bielików na obszarze Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska

Dorosły bielik

Dorosły bielik

Dwuletni, nielęgowy jeszcze bielik

Dwuletni, nielęgowy jeszcze bielik

Pójdźka - niestety coraz rzadsza sowa

Pójdźka – niestety coraz rzadsza sowa

Orlik krzykliwy - napotkanie tego ptaka w Środkowej Polsce to zawsze miła niespodzianka

Orlik krzykliwy – napotkanie tego ptaka w Środkowej Polsce to zawsze miła niespodzianka