17 września 2015 roku Muzeum Miasta Pabianic gościło przedstawicieli Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski: Iwonę Łaptaszyńską, Annę Erwińską, Krzysztofa Piesyka i Mieczysława Łaptaszyńskiego. Towarzystwo przekazało do zbiorów działu historycznego niezwykle cenny dokument – zakupiony przez panią Annę Kruche na aukcji allegro Spis pracowników firmy Tow. Akc. R. Kindlera w  Pabjanicach. Zawiera on alfabetyczny wykaz ponad 2 tysięcy pracowników z lat 1891-1924 z uwzględnieniem miejsca ich zamieszkania, daty przyjęcia i ewentualnego zwolnienia z fabryki oraz wskazanie miejsca wykonywania pracy bądź jej charakteru: warsztaty reparacyjne, wydział gospodarczy, czesalnia wełny, przędzalnia wełny, przędzalnia bawełny, magazyny, farbiarnia, delegaci, tkalnia, woźni w kantorze i czytelni, urzędnicy.

Dział historyczny serdecznie dziękuje ofiarodawcom.

his1 his2 his3