Pracownicy Muzeum prowadzą także badania naukowe dotyczące przyrody, głównie fauny, Pabianic oraz najbliższych okolic. Działalność ta ukierunkowana jest przede wszystkim na odnalezienie i zinwentaryzowanie najcenniejszych (najrzadszych) gatunków ptaków, zarówno lęgowych jaki i pojawiających się tylko okresowo na terenie powiatu pabianickiego. Do tej pory stwierdzono tu występowanie przynajmniej 160 gatunków z tej gromady kręgowców. Zebrane informacje gromadzone są we własnych bazach danych oraz, w przypadku najciekawszych stwierdzeń, przekazywane do ornitologicznej kartoteki regionalnej prowadzonej na Uniwersytecie Łódzkim.
Muzeum uczestniczy również w trwających od początku XXI w. badaniach nad środkowopolską populacją bielika Haliaeetus albicilla. Badania te polegają na monitorowaniu wszystkich znanych stanowisk lęgowych tego orła, odnajdywaniu nowych, śledzeniu sukcesu rozrodczego poszczególnych par oraz powoływaniu stref ochronnych wokół zajętych gniazd.
 
Poza powyższymi, zasadniczymi tematami badań, godny odnotowania jest także udział w różnych projektach ogólnopolskich np. liczeniu zimujących ptaków wodnych i drapieżnych oraz w Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych.

Tomasz Przybyliński

 

Wybrane publikacje naukowe i popularnonaukowe:

Przybyliński T. Myśliwiec K. 2021. Wpływ czynnej ochrony lęgów na produktywność populacji błotniaka łąkowego Circus pygargus. (pdf)

Przybyliński T. 2021. Błotniaki łąkowe Circus pygargus na polach – szansa czy zagrożenie dla gatunku? (pdf)

Przybyliński T., Janiszewski T., Podlaszczuk M. 2020. Accipitriformes Jastrzębiowe. w: Janiszewski T. i inni (red.) Rzadkie ptaki Ziemi Łódzkiej.

Wężyk M., Przybyliński T., Dębowski P., Matusiak J. 2020. Pierwsze przypadki gniazdowania błotniaka stawowego Circus aeruginosus w uprawach zbóż na Ziemi Łódzkiej. (pdf)

Matyjasiak Ł., Przybyliński T., Sawicki G., Wasiak S. 2019. Ponowne gniazdowanie uszatki błotnej Asio flammeus na Nizinie Mazowieckiej.(pdf)

Przybyliński T. 2017. Stan populacji bielika Haliaeetus albicilla na Ziemi Łódzkiej w drugiej dekadzie XXI wieku. (pdf)

Przybyliński T. 2017. Występowanie orlików na Ziemi Łódzkiej. (pdf)

Przybyliński T. 2017.  Biologia lęgowa bielika Haliaeetus albicilla na Ziemi Łódzkiej.

Anderwald D., Przybyliński T., Zawadzka D. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony ptaków szponiastych. (pdf)

Przybyliński T. 2013. Rybołów Pandion haliaetus. w: Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. (pdf)

Przybyliński T. 2011. Ptaki Pabianic i najbliższych okolic. (pdf)

Anderwald D., Przybyliński T.2011. Porównanie populacji lęgowej bielika Haliaeetus albicilla w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej PLB100001 i na Wielkim Sandrze Brdy PLB 220001.  (pdf)

Anderwald D., Janiszewski T., Przybyliński T., Zieliński P.2007.  Rozwój populacji lęgowej bielika Haliaeetus albicilla w województwie łódzkim w latach 1985-2007. (pdf)

Teksty o terenowym rozpoznawaniu niektórych gatunków ptaków drapieżnych i inne materiały do pobrania:

Przybyliński T. 2020. Tajemnice błotniaków. (pdf)

Przybyliński T. 2017. Myszołów i trzmielojad – jak nie pomylić ich w terenie. (pdf)

Przybyliński T. 2015. Określanie wieku u bielika Haliaeetus albicilla  w warunkach terenowych(pdf)