W ostatnią sobotę (3.02.2018) odbyło się w Muzeum kilkugodzinne spotkanie ornitologów zajmujących się ochroną i badaniami ptaków drapieżnych w województwie łódzkim. Stawiło się na nim kilkanaście osób, zarówno zawodowych ornitologów z Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, jak i pasjonatów ochrony orłów, którzy dotarli z różnych stron regionu (m.in. z Piotrkowa Trybunalskiego, Głowna, Ozorkowa i Kutna). Ponieważ poprzednie spotkanie tego typu odbyło się w MMP cztery lata temu, na początku rozpoczęto od podsumowania działalności, a zwłaszcza badań i ochrony najrzadszych skrzydlatych drapieżników przez kilka ostatnich sezonów. Badania te, w których od lat uczestniczy również Muzeum, zaowocowały objęciem ochroną wielu stanowisk bielików, ale także licznymi publikacjami naukowymi i popularnonaukowymi (wybrane z nich można przeczytać np. TUTAJ). W dalszej części zebrania przedyskutowano plany i pomysły na kolejne lata, m.in. zasady dalszej współpracy z poszczególnymi nadleśnictwami. Spotkanie odbyło się przy wsparciu ze strony Komitetu Ochrony Orłów, którego prezes również przybył do MMP. Na koniec uczestnicy, z których niektórzy byli u nas pierwszy raz, zwiedzili dwór i znajdujące się w nim wystawy. Poniżej kilka fotek z tego wydarzenia.

KOO4  KOO3  KOO2  KOO1