AKCJA LATO 2017 dla grup

AKCJA LATO 2017 indywidualni

REGULAMIN UCZESTNICTWA
Osoby w wieku do lat 16 mogą wziąć udział w zajęciach tylko i wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór podczas trwania zajęć. Opiekunowie odpowiedzialni są za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych.

Uczestnik, bądź jego opiekun, biorący udział w jakichkolwiek wydarzeniach (np. wystawy, lekcje warsztaty, wykłady, koncerty) odbywających się w Muzeum Miasta Pabianic, automatycznie wyraża zgodę na wykonywanie mu zdjęć oraz zamieszczanie ich przez organizatora na stronie internetowej Muzeum i muzealnym Facebook oraz w materiałach prasowych bądź telewizyjnych promujących te wydarzenia.
Jeżeli uczestnik, lub jego opiekun nie zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku, jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia swojej woli i przekazania jej prowadzącemu zajęcia, przed ich rozpoczęciem. Jej brak oznacza zgodę na publikację wizerunku.