2015 10 28 zaproszenie awers

2015 10 28 zaproszenie rewers