Serdecznie zapraszamy!

1.04. godz. 18.00 – Koncert kantylenowy z cyklu „Muzyka w zacnym dworze”.
9.04 godz. 17.00 – Spotkanie “Celtowie – strażnicy bursztynowego szlaku”
10.04. godz. 18.00 – wernisaż wystawy „Kolory muzyki” z koncertem „Muzyka na 2 i 3 głosy”.
15.04. godz. 18.00 – „Katyń in Memoriam”. Koncert z cyklu „Muzyka w zacnym dworze”.
24.04. godz. 17.00 – otwarcie wystawy „Czy znasz Dolinę Bzury?”.