lut 102021
 

grafika składająca się z 3 zdjęć, od lewej zdjęcie z wystawy czasowej Dźwięki przeszłości..., grafika Muzeum Miasta Pabianic otwarte, zdjęcie z wystawy Afryka na kartkach pocztowych...

Zapraszamy zwłaszcza na nasze wystawy czasowe ;-)

„Dźwięki przeszłości. Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”

„Afryka na kartkach pocztowych XIX i XX w. ze zbiorów Muzeum Miasta Pabianic”

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Miasta Pabianic.
Szczególnie polecamy zwiedzanie dwóch wystaw czasowych, którym pandemia przeszkodziła w zaprezentowaniu się przed Państwem w pełnej krasie:

 

„Dźwięki przeszłości. Kultura muzyczna w początkach państwa polskiego”
Jak brzmiała muzyka przeszłości? Czy możemy usłyszeć dźwięki instrumentów, które towarzyszyły człowiekowi ponad tysiąc lat temu? Co wiemy o kulturze muzycznej rodzącego się państwa polskiego? Ekspozycja podejmuje próbę odtworzenia obrazu świata muzyki w pierwszych stuleciach naszej państwowości. To wyzwanie, jakie stawia przed sobą nasza wystawa. Korzystając z osiągnięć współczesnej archeologii i aktualnego stanu badań historycznych, prezentuje ona nie tylko materialne ślady przeszłości – instrumenty pochodzące z wykopalisk archeologicznych, ale również ich rekonstrukcje wykonane na podstawie dostępnych źródeł pisanych i ikonograficznych. Szczególnie w przypadku tych ostatnich musimy zachować pewną ostrożność.
Na ekspozycję składa się kilka modułów tematycznych: instrumenty i muzyka pradziejów i wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, kościelna, dworska, miejska i ludowa oraz filozoficzne aspekty muzyki i muzykowania w średniowieczu. Dodatkiem jest niewielki, acz intrygujący kącik celtycki.
„Afryka na kartkach pocztowych XIX i XX w. ze zbiorów Muzeum Miasta Pabianic”
To ekspozycja prezentująca 57 pocztówek głównie z terenów dawnego kolonialnego Konga Belgijskiego i Francuskiego. Przedstawiają m.in. portrety kobiet i mężczyzn z rodziny ludów Bantu, pozowane zdjęcia grupowe wojowników, wodzów, tancerzy, muzyków wraz z instrumentami muzycznymi, mieszkańców afrykańskich wiosek na terenie własnych zagród w gronie rodziny lub współplemieńców, jak również z białymi misjonarzami czy urzędnikami kolonii belgijskiej czy francuskiej. Na pocztówkach znajdują się również przedstawienia afrykańskich rzeźb, zwłaszcza fetyszy charakterystycznych dla plemion Afryki Środkowej.

 

Content | Menu | Access panel