sie 242017
 

 

23 sierpnia 2017 r. w Zamku żegnaliśmy naszą koleżankę Mirosławę Cieślewicz-Janecką, która przeszła na emeryturę po 42 latach pracy, w tym 28 latach na stanowisku wicedyrektora  Muzeum Miasta Pabianic.
Podziękowania za wieloletnią, efektywną i owocną pracę oraz profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych złożyli: dyrektor muzeum Ryszard Adamczyk, wiceprezydent Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek, naczelnik Wydziału kultury, edukacji i sportu Waldemar Boryń, a także dyrektorzy pabianickich placówek kulturalnych – Marzena Litman z Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Maria Wrzos-Meus i Elżbieta Misiewicz-Majdas z Miejskiego Ośrodka Kultury. Na uroczystość przybyli także znany pabianicki plastyk Norbert Hans oraz twórca działu archeologicznego MMP Maria Jażdżewska.
Pani Miro!

Mamy nadzieję, że zmiany, jakie nastąpią w Pani życiu w związku z zakończeniem pracy zawodowej, nie przeszkodzą we wspieraniu naszych dalszych działań.

Życzymy dużo zdrowia i spełnienia marzeń na nowej, emerytalnej drodze życia!

 


 M3  m1  M2
 M4  M5  M6


 

 

lip 042017
 

Od wielu sezonów MMP bierze aktywny udział w monitoringu i ochronie bielików w województwie łódzkim. Czerwiec jest miesiącem, w którym kontroluje się gniazda aby sprawdzić czy poszczególnym parom udało się odchować młode. Tej wiosny przypadło nam skontrolowanie 7 rewirów tych ptaków, czyli ok. 1/4 stanowisk znanych w regionie. Orły odchowały młode w 6 gniazdach. Przy okazji wizyt  w terenie udało się spotkać i sfotografować inne, ciekawe i rzadkie gatunki ptaków (np. pójdźki, błotniaki łąkowe czy bociany czarne). Poniżej krótka fotorelacja z terenu (fot. T.Przybyliński).


W terenie...

W terenie… (fot. S. Lewandowski)

Młody, dwuletni bielik.

Młody, dwuletni bielik.

Podlot bielik w gnieździe na olszy.

Podlot bielik w gnieździe na olszy.

Dorosły bielik.

Dorosły bielik.

Dorosły bielik (przy prawej krawędzi zdjęcia) pilnujący gniazda i młodych.

Dorosły bielik (przy prawej krawędzi zdjęcia) pilnujący gniazda i młodych.

Bocian czarny polujący w płytkim rozlewisku.

Bocian czarny polujący w płytkim rozlewisku.

Dość rzadki drapieżnik - błotniak łąkowy, samiec.

Dość rzadki drapieżnik – błotniak łąkowy, samiec.

Pójdźka - bardzo rzadki gatunek sowy.

Pójdźka – bardzo rzadki gatunek sowy.

cze 262017
 

26.06.2017 r.
Muzeum Miasta Pabianice
Stary Rynek 1/2
95-200 Pabianice

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji
projektu w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Continue reading »

cze 222017
 

AKCJA LATO 2017 dla grup

AKCJA LATO 2017 indywidualni

REGULAMIN UCZESTNICTWA
Osoby w wieku do lat 16 mogą wziąć udział w zajęciach tylko i wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór podczas trwania zajęć. Opiekunowie odpowiedzialni są za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych.

Uczestnik, bądź jego opiekun, biorący udział w jakichkolwiek wydarzeniach (np. wystawy, lekcje warsztaty, wykłady, koncerty) odbywających się w Muzeum Miasta Pabianic, automatycznie wyraża zgodę na wykonywanie mu zdjęć oraz zamieszczanie ich przez organizatora na stronie internetowej Muzeum i muzealnym Facebook oraz w materiałach prasowych bądź telewizyjnych promujących te wydarzenia.
Jeżeli uczestnik, lub jego opiekun nie zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku, jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia swojej woli i przekazania jej prowadzącemu zajęcia, przed ich rozpoczęciem. Jej brak oznacza zgodę na publikację wizerunku.

cze 082017
 

W czasie obchodów tegorocznych Dni Pabianic, w najbliższy weekend, nie zabraknie także nas. Zapraszamy do obejrzenia wystawy, przypominającej jak pabianiczanie świętowali dni miasta przez ostatnie blisko pół wieku. Pokażemy archiwalne fotografie z kronik Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, artykuły prasowe, zaproszenia, plakaty, itp. materiały dokumentujące przebieg tych imprez od roku 1971 aż do współczesności.

Zachęcamy do odwiedzin, może ktoś odnajdzie siebie na starym zdjęciu

Ekspozycję będzie można zobaczyć w niedzielę na MOSIRze, na naszym stoisku podczas Dni Pabianic, a także w późniejszym terminie w „Zamku”.

Do zobaczenia :)