maj 252018
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Muzeum Miasta Pabianic.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Miasta Pabianic z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Stary Rynek 1/2 reprezentowane przez Dyrektora.
2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@muzeum.pabianice.pl lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: ioda@interia.eu
3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji regulaminowych zadań realizowanych przez Muzeum Miasta Pabianic na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą portale społecznościowe, strona internetowa muzeum, prasa, telewizja.

kwi 242018
 

 

Muzeum Miasta Pabianic dla zwiedzających:

1 maja (wtorek)       - nieczynne
2 maja (środa)         - czynne w godz. 10.00 – 18.00
3 maja (czwartek)  – nieczynne
4 maja (piątek)        – czynne w godz. 10.00 – 18.00
5 maja (sobota)       - czynne w godz. 12.00 – 17.00
6 maja (niedziela)  – czynne w godz. 12.00 – 17.00

kwi 042018
 

4 kwietnia 2018 r. w Muzeum odbył się finał X Powiatowego Konkursu Ornitologicznego dla młodzieży. Podobnie jak przed rokiem, organizacji konkursu podjęły się Muzeum Miasta Pabianic (przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, zakup połowy nagród) oraz Powiat Pabianicki (zakup reszty nagród). Tegoroczna, jubileuszowa edycja okazała się rekordowa jeśli chodzi o frekwencje – wzięło w niej udział ponad 70 młodych adeptów ornitologii z Dłutowa, Pabianic, Piątkowiska, Pawlikowic, Petrykoz, Kalina, Rzgowa i Woli Zaradzyńskiej. Uczestnicy startowali w trzyosobowych zespołach podzielonych na dwie kategorie wiekowe, z których pierwsza obejmowała uczniów młodszych klas szkoły podstawowej (IV-VI), a druga klasę VII i pozostałe jeszcze dwie klasy gimnazjum. W pierwszej kategorii zwyciężyła drużyna z SP nr 14 w Pabianicach, a w drugiej uczniowie VII klasy SP w Rzgowie. Poniżej kilka zdjęć z imprezy (fot. A. Walczak).


ko2 ko3 ko4 ko5 ko6
                      ko7 ko8 ko9 ko10 ko11