cze 262017
 

26.06.2017 r.
Muzeum Miasta Pabianice
Stary Rynek 1/2
95-200 Pabianice

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji
projektu w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Continue reading »

cze 222017
 

AKCJA LATO 2017 dla grup

AKCJA LATO 2017 indywidualni

REGULAMIN UCZESTNICTWA
Osoby w wieku do lat 16 mogą wziąć udział w zajęciach tylko i wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna, który bierze na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych i sprawuje nad nimi nadzór podczas trwania zajęć. Opiekunowie odpowiedzialni są za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem podopiecznych.

Uczestnik, bądź jego opiekun, biorący udział w jakichkolwiek wydarzeniach (np. wystawy, lekcje warsztaty, wykłady, koncerty) odbywających się w Muzeum Miasta Pabianic, automatycznie wyraża zgodę na wykonywanie mu zdjęć oraz zamieszczanie ich przez organizatora na stronie internetowej Muzeum i muzealnym Facebook oraz w materiałach prasowych bądź telewizyjnych promujących te wydarzenia.
Jeżeli uczestnik, lub jego opiekun nie zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku, jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia swojej woli i przekazania jej prowadzącemu zajęcia, przed ich rozpoczęciem. Jej brak oznacza zgodę na publikację wizerunku.

cze 082017
 

W czasie obchodów tegorocznych Dni Pabianic, w najbliższy weekend, nie zabraknie także nas. Zapraszamy do obejrzenia wystawy, przypominającej jak pabianiczanie świętowali dni miasta przez ostatnie blisko pół wieku. Pokażemy archiwalne fotografie z kronik Towarzystwa Przyjaciół Pabianic, artykuły prasowe, zaproszenia, plakaty, itp. materiały dokumentujące przebieg tych imprez od roku 1971 aż do współczesności.

Zachęcamy do odwiedzin, może ktoś odnajdzie siebie na starym zdjęciu

Ekspozycję będzie można zobaczyć w niedzielę na MOSIRze, na naszym stoisku podczas Dni Pabianic, a także w późniejszym terminie w „Zamku”.

Do zobaczenia :)

Content | Menu | Access panel